Manual MyFEX

User Manual MyFEX

 

Table of Contents


Bil Registration Step Visit
1 Process Flow Klik Disini
2 Visit MyFEX Portal Klik Disini
3 Franchise Registration Klik Disini
Registration Menu Klik Disini
Main Registration Module Klik Disini
4.1 Companies Profile Klik Disini
i.  Companies Information Klik Disini
ii  Capital and Equity Klik Disini
iii Business Operations Klik Disini
iv  Franchise Business Information Klik Disini
4.2 Companies Business Obligation Klik Disini
i.   Franchise Obligation Klik Disini
ii.  Francaisor Obligation Klik Disini
iii. Obligations and Rights Klik Disini
4.3 Financial Information Klik Disini
i.  3 Years Audited Account Klik Disini
ii. Startup Capital Cost Klik Disini
4.4 Uploads File Klik Disini
4.5 Deklaration Klik Disini
4.6 Process Payment Klik Disini
4.7 Submision Klik Disini
4.8 Registration Checking Klik Disini

 

Manual Pengguna MyFEX : Carta Alir Permohonan

 

Manual Pengguna MyFEX : 2. MyFEX Process Flow

 

 

Manual Pengguna MyFEX : 3. Klik Franchise Registration

3.1 Registration Menu

 

3.2 Klik Pilihan Seksyen Pendaftaran : Masukkan MyCOID, Nama Syarikat, Emel, No Telefon, Kata Laluan dan Pilihan Bahasa. Seterusnya Klik  Daftar

 

 

4. Bahagian Pendaftaran Seksyen

Terdapat 5 Main Registration Module yang perlu diisi iaitu

 

 

4.1 Bahagian Profil Syarikat

Isi semua maklumat di Maklumat Syarikat, Modal dan Ekuiti, Operasi Perniagaan Syarikat dan Maklumat Perniagaan Francais

 

4.1 (i). Companies Information

 

i. Membuat Bayaran SSM dan Muat Turun Data

Bayar dan Muat Turun Maklumat SSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengisi maklumat syarikat dan Maklumat MyIPO

c. Maklumat Jenama, Carta Organisasi dan Maklumat Pengurusan serta Staff

 

e. Maklumat Outlet

 

e. Maklumat Broker / Consultant serta Outlet

 

 

 

 

4.1 (ii). Capital and Equity

 

a. Mengisi Maklumat Akaun Syarikat

 

 

 

b. Mengisi Maklumat Pengarah

 

 

c. Maklumat Lembaga Pengarah serta Pengecualian yang di mohon.

 

4.1 (iii). Business Operations

a. Memuat Naik Brosur Perniagaan dan Outlet Prototaip


b. Maklumat Infrastruktur dan Teknologi

 

 

4.1 (iv)  Franchise Business Information

 

 

 

4.2 Companies Business Obligation

 

Isi semua maklumat di Obligasi Francaisi, Obligasi Francais dan Hak dan Obligasi

 

4.2 (i) Franchise Obligation

 

 

 

 

4.2 (ii) Francaisor Obligation

 

 

 

 

 

4.2 (iii) Obligations and Rights


 

 

4.3 Financial Information

 

4.3 (i) 3 Years Audited Account

 

 

 

4.3 (ii) Startup Capital Cost

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Uploads File

Muat Naik semua fail-fail yang diperlukan didalam format Pdf (Acrobat Reader).

 

4.5 Declaration

 

4.6 Process Payment

 

 

 

4.7 Submision


 

 

 

4.8 Submission and Process Checking